História spoločnosti

Spoločnosť MBL a.s. vznikla v roku 2001 ako  MBL s.r.o. so sídlom na ulici Magnezitárska 11 v Košiciach. Hlavnou činnosťou spoločnosti bola stavebná výroba v oblasti pozemných stavieb, ktorá v prevažnej väčšine zahrňovala výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov.

V decembri 2001 vznikla v Českej republike organizačná zložka spoločnosti MBL s.r.o., so sídlom na Mošnerovej ulici v Olomouci. Táto spoločnosť sa stala úzkym spolupracovníkom spoločnosti Stavby silnic a železníc, a.s. (v súčasnosti člen skupiny Eurovia), pre ktorú až do konca roku 2007 vykonávala montážne práce železobetónových konštrukcií  diaľničných a železničných mostov pomocou systémového debnenia firiem DOKA a PERI. Z dôvodu zvýšenia výroby na Slovensku v roku 2007 došlo k zrušeniu organizačnej zložky spoločnosti s následným presunom jej zamestnancov do materskej spoločnosti. V roku 2005 sa materská spoločnosť preorientovala aj na generálne dodávky stavieb. Časti stavebnej výroby zahrňujúce búracie a zemné práce, murárske, tesárske, izolatérske práce, železobetonárske práce, elektroinštalácie, rozvody TZB a ÚK, vnútroštátnu dopravu pokrýva spoločnosť  vlastnými výrobnými kapacitami. Vo zvyšných oblastiach výroby úzko spolupracujeme  s overenými subdodávateľmi svojich stavieb. V roku 2008 došlo k zmene právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Priemerný ročný obrat spoločnosti za roky 2006-2008 bol 6.248.129,77 EUR (188.231.157,-Sk), pri priemernom počte  43 zamestnancov.

Spoločnosť disponuje vlastnou stavebnou technikou, zahrňujúcou nákladné automobily značiek Tatra 815, Mercedes Atego, domiešavače betónových zmesí na podvozkoch Tatra 815, univerzálne stavebné stroje Caterpillar, stavebné kompresory, výťahy, nakladače Gehl. Naši zamestnanci sú v súlade s platnými predpismi školení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a pravidelnými kurzmi si obnovujú svoje odborné spôsobilosti.

Spoločnosť berie ako samozrejmosť poistenie voči následkom vyplývajúcim z jej činnosti voči tretím osobám.
Kontaktné informácie
MBL a.s.
Štefánikova 26
040 01 Košice
Slovenská republika

tel.: +421 55 622 10 01
fax: +421 55 622 80 10
mobil: +421 918 841 281

e-mail: mbl@mbl.sk, web: www.mbl.sk
2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.