Naše referencie

TOP referencie

Železobetónové konštrukcie mostov
TULIP HOUSE

2008 - 2013

AB Pajšúnska 1 BA
PO VLČIE HRDLO
SPaP Bratislava
TULIP HOUSE
Zateplenie administratívnej budovy SPaP
Prístavba a prestavba objektu, Kuzmányho ul. v Bratislave
Premiestnenie výdajných polôh PMO do bazénu Pálenisko
Rodinný dom Vlčková ul. v Bratislave
Rodinný dom Vietnamská ul. v Bratislave
AULA MARIANA – VŠBM v Košiciach
Rodinný dom Zvončeková ul. v Bratislave
Rodinný dom Popolná ul. v Bratislave
STAVBÁR ŽILINA
Úprava a stabilizácia svahov Kuzmányho BA

2000 - 2007

Kompexná oprava budovy Internátu na Horárskej ulici v BA
Kostol Kežmarok
Prevádzková budova v Poprade
Stravovacie zariadenie Valčianska dolina
Tallerova 8
Turistická ubytovňa Valčianska dolina
Železobetónové konštrukcie mostov
Turistická ubytovňa v areáli lyžiarskeho strediska Snowland
Asanácia Polyfunkčného domu v BA
HSV RD Mariánka - Panský les

Vybrané realizácie stavieb menšieho rozsahu

 • zemné a výkopové práce VN-TS Ferroservis
 • odpadová kanalizácia v AB Pálenisko
 • dodávka a montáž elektronickej brány a výklopných brán pre Verejné prístavy, a.s.
 • rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie na AB Furdekova v Bratislave
 • demontáž rozvodov PMO v areáli Prístavu v Bratislave
 • rekonštrukcia spojovacieho objektu SKT v Bratislave
 • stavebné práce a dodávky pre osadenie rámp firmy Maersk
 • výstavba spevnenej plochy pre Dom Lodníkov
 • kompletná rekonštrukcia Call centra na Furdekovej ulici v Bratislave
 • vybudovanie 2422 m² železobetónovej spevnenej plochy v areáli Prístavu
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Lodenica
 • dodávka a montáž plastových okien na prevádzkovej budove Verejných prístavov, a.s.
 • rekonštrukcia interiéru AB na Žellovej ulici v Bratislave
 • demontáž a montáž sklenených výplní na Zámockej ulici v Bratislave
 • rekonštrukcia Prevádzkovej budovy ŽSR v areáli Prístavu
 • rekonštrukcia budovy autoservisu Karireal Slovakia, s.r.o.
 • výkopy sond na budove Dessewffyho paláca v Bratislave
 • rekonštrukcia teplovodných rozvodov na AB Horárska
 • prípojka VN a Trafostanica na Horárskej ulici v Bratislave
 • oprava fasád na objektoch PMO v Bratislave
 • železobetónové konštrukcie a hydroizolácie na stavbe Springlerového hasiaceho zariadenia v Martine
Kontaktné informácie
MBL a.s.
Štefánikova 26
040 01 Košice
Slovenská republika

tel.: +421 55 622 10 01
fax: +421 55 622 80 10
mobil: +421 918 841 281

e-mail: mbl@mbl.sk, web: www.mbl.sk
Kontaktný formulár
Váš e-mail:
Predmet:
Správa:
2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.