Naše referencie / Kompexná oprava budovy Internátu na Horárskej ulici v BA


Základné informácie

Názov stavby:
Komplexná oprava budovy Internátu v Bratislave
Generálny dodávateľ stavby:
MBL s.r.o.
Začiatok výstavby:
január 2006
Doba výstavby:
12 mesiacov
Investičný náklad:
3.838.000,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • montáž stropov doskových, stužujúcich pásov a vencov zo železobetónu
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, oznamovacie a signalizačné zabezpečenie, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy a parkoviska
 • dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zábradlia požiarneho schodiska
 • izolácie strechy proti vode a vlhkosti
 • rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky, vzduchotechniky a chladenia
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov
 • INT žalúzie
 • oceľová konštrukcia schodiskovej veže
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž kuchynských liniek v denných miestnostiach
 • výmena výťahu na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC, vlysových a parketových podláh
 • omietky štukové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • oplotenie areálu budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.