Naše referencie / Kostol Kežmarok


Základné informácie

Názov stavby:
Výstavba HSV objektu Grécko-katolíckeho kostola v Kežmarku
Generálny dodávateľ stavby:
MBL s.r.o.
Začiatok výstavby:
február 2004
Doba výstavby:
6 mesiacov
Investičný náklad:

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

  • výkop a montáž základových pásov stavby
  • ohýbanie a viazanie oceľových konštrukcií stavby
  • železobetónové konštrukcie základových dosiek a nosných pilierov kostola
  • nadzemné konštrukcie obvodových múrov a priečok
  • drevená konštrukcia krovu
  • klampiarske montáže zvodov zrážkových vôd
  • hydroizolácie
  • fasáda budovy
  • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.