Naše referencie / PO VLČIE HRDLO


Základné informácie

Názov stavby:
Rekonštrukcia budovy PO VLČIE HRDLO v Bratislave
Generálny dodávateľ stavby:
MBL a.s.
Začiatok výstavby:
január 2009
Doba výstavby:
4 mesiace
Investičný náklad:
300.000,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy
 • rozvod hydrantového systému a montáž protipožiarnych dverí
 • hydroizolácie
 • rozvody ústredného kúrenia a zdravotechniky
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a vstupných dverí budovy
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC a laminátových plávajúcich podláh
 • omietky štukové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.