Naše referencie / SPaP Bratislava


Základné informácie

Názov stavby:
Zateplenie a stavebné úpravy na vstupnom objekte a sociálnej budove SPaP v Bratislave
Generálny dodávateľ stavby:
MBL a.s.
Začiatok výstavby:
máj 2009
Doba výstavby:
61 dní
Investičný náklad:
205.000,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce: časti vnútorných omietok a priečok, demontáž okien, dverí a presklenej steny
 • fasádne lešenie
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových priečok  a obvodových stien budovy
 • oprava rozvodov TZB a elektroinštalácie
 • dodávka a montáž plastových okien a dverí
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • omietky štukové
 • kazetové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.