Naše referencie / Tallerova 8


Základné informácie

Názov stavby:
Rekonštrukcia historickej budovy na Tallerovej ulici č. 8 v Bratislave (Bytový dom)
Generálny dodávateľ stavby:
MBL s.r.o.
Začiatok výstavby:
júl 2004
Doba výstavby:
14 mesiacov
Investičný náklad:
730.000,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce ( priečky, vnútorné aj vonkajšie omietky, skladby podláh, rozvody TZB,   okná a dvere )
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štruktúrovaná kabeláž, bezpečnostné  systémy zabezpečenia budovy, bleskozvod, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy 
 • rozvody ústredného kúrenia, chladenia, zdravotechniky
 • výroba a montáž kópií pôvodných drevených historických okien a dverí budovy
 • rekonštrukcia terazzových podláh
 • konštrukcia výťahovej šachty na fasáde domu
 • hydraulický výťah na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž plávajúcich podláh
 • stolárske výrobky - dvere
 • omietky štukové, sadrové,
 • sádrokartónové konštrukcie stropov a podkrovia
 • rekonštrukcia historických architektonických prvkov v interiéri a na fasáde budovy
 • nová fasáda budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.