Naše referencie / TULIP HOUSE


Základné informácie

Názov stavby:
Rekonštrukcia historickej budovy na Štúrovej ulici č. 10 v Bratislave (TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL *****)
Generálny dodávateľ stavby:
MBL a.s.
Začiatok výstavby:
júl 2006
Doba výstavby:
24 mesiacov
Investičný náklad:
8.650.000,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce ( priečky, vnútorné aj vonkajšie omietky, skladby podláh, rozvody TZB,  zvyšovanie svetlej výšky v I.PP podlaží, krov s krytinou, okná a dvere )
 • stavba nového krovu budovy z položením novej strešnej krytiny, hydro a tepelná izolácia  podkrovných priestorov
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štruktúrovaná kabeláž, bezpečnostné a protipožiarne systémy zabezpečenia budovy, bleskozvod, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy 
 • rozvody ústredného kúrenia, chladenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a wellness
 • výroba a montáž kópií pôvodných historických okien a dverí budovy
 • výroba montáž kópií zábradlia na vonkajších balkónoch a schodišti budovy
 • kompletná dodávka vybavenia kuchyne pre potreby reštaurácie hotela 
 • rekonštrukcia terazzových podláh
 • hliníkové konštrukcie átria a pavlačí
 • oceľová konštrukcia výťahovej šachty
 • hydraulický výťah na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž plávajúcich podláh
 • stolárske výrobky: kompletné vybavenie apartmánov hotela vrátane kuchynských liniek
 • omietky štukové, sadrové, textilné tapety,
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • rekonštrukcia historických architektonických prvkov v interiéri a na fasáde budovy
 • nová fasáda budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.