Naše referencie / Turistická ubytovňa Valčianska dolina


Základné informácie

Názov stavby:
Výstavba objektu Turistickej ubytovne v areáli lyžiarskeho strediska Snowland
Generálny dodávateľ stavby:
MBL s.r.o.
Začiatok výstavby:
marec 2005
Doba výstavby:
4 mesiace
Investičný náklad:
280.100,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • základnú konštrukciu ubytovacích izieb tvorí zostava navzájom spojených unimobuniek
 • výkop a montáž základových pásov stavby
 • železobetónové konštrukcie základových dosiek
 • nadzemné konštrukcie obvodových múrov a priečok
 • drevená konštrukcia krovu, zateplená, strešná krytina z pálenej tehly
 • klampiarske montáže zvodov zrážkových vôd
 • ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže stavby
 • montáž rozvodov elektroinštalácií, zdravotechniky a ústredného kúrenia
 • montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž okien, vchodových a interiérových dverí
 • hydroizolácie
 • obloženie fasády budovy drevenou pomocnou konštrukciou, ktorá tvorí nosnú časť obkladu fasády z prírodného dreva
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.