Naše referencie / Železobetónové konštrukcie mostov


Základné informácie

Názov stavby:
Železobetónové konštrukcie mostov, ich pilierov a montáž protihlukových stien
Generálny dodávateľ stavby:
Stavby Silnic a Železnic a.s., Závod 05 Řevnice
Subdodávateľ:
MBL s.r.o., Olomouc
Začiatok výstavby:
2001
Doba výstavby:
2007
Investičný náklad:

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

Spoločnosť MBL s.r.o. so sídlom v Olomouci, ako dcérska spoločnosť MBL s.r.o. so sídlom v Košiciach realizovala montáž železobetónových konštrukcií mostov, ručné ohýbanie a viazanie oceľovej konštrukcie, debnenie mostných konštrukcií systémom DOKA a PERI a následnú betonáž týchto konštrukcií.

Najčastejšími objektmi našich montážnych prác boli železobetónové konštrukcie pilierov diaľničných a železničných mostov, podchodov a protihlukových stien.

Ukončenie spolupráce bolo spôsobené zvýšením výroby spoločnosti na Slovensku a jej orientáciou na generálne dodávky stavieb.
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.