Naše referencie / AB Pajšúnska 1 BA


Základné informácie

Názov stavby:
Rekonštrukcia Administratívnej Budovy Pajštúnska 1 v Bratislave
Generálny dodávateľ stavby:
MBL a.s.
Začiatok výstavby:
apríl 2008
Doba výstavby:
11 mesiacov
Investičný náklad:
1.666.226,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy
 • montáž protipožiarnych dverí
 • hydroizolácie
 • rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky a chladenia
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a žalúzií
 • hliníková konštrukcia presklenej steny vo vestibule
 • dodávka a montáž fasádnych AL slnolamov
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž kuchynských liniek v denných miestnostiach
 • výmena výťahu na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC a kobercových podláh
 • oprava liatych podláh Mastertop
 • omietky štukové a sádrové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.