Naše referencie / Asanácia Polyfunkčného domu v BA


Základné informácie

Názov stavby:
ASANÁCIA Polyfunkčného domu na Lazaretskej ulici v Bratislave
Generálny dodávateľ stavby:
MBL s.r.o.
Začiatok výstavby:
január 2007
Doba výstavby:
máj 2007
Investičný náklad:
392.691,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

  • búracie práce ( postupná demontáž priečok, obvodových múrov, železobetónového skeletu, rozvodov elektroinštalácie a TZB )
  • 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie
  • odvoz a uskladnenie stavebnej sute
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.