Naše referencie / HSV RD Mariánka - Panský les


Základné informácie

Názov stavby:
Dodávky HSV pre výstavbu rodinného domu v Mariánke časť Panský les
Generálny dodávateľ stavby:
MBL a.s.
Začiatok výstavby:
august 2007
Doba výstavby:
12 mesiacov
Investičný náklad:
326.205,00 EUR

Fotogaléria

Rozsah realizovaných prác:

  • výstavba oporných múrov na zabezpečenie svahov pred zosuvom
  • zakladanie stavby
  • železobetónová konštrukcia nosných častí, priečok a obvodového plášťa domu
  • ohýbanie a viazanie oceľových výstuží
  • debnenie železobetónových konštrukcií systémom DOKA
  • izolácie protiradónovou fóliou
  • ležaté rozvody TZB a ZTI
Zoznam referencií:

2009 - 2015. MBL a.s. Všetky práva vyhradené. Poučenie o právach dotknutej osoby MBL.
created by: CTS Europe s.r.o.