Kontaktné údaje

MBL a.s.

Štefánikova 26
040 01 Košice
 

IČO: 36 207 039
IČ DPH: SK 20 215 786 14
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2071 0993
Mobil: 00421 918 841 281
Tel.: 00421 55 622 10 01
Fax: 00421 55 622 08 10
E-mail: mbl@mbl.sk
Web: www.mbl.sk
   

Zapísaný v obch. registri Okresný súd KE I., oddiel: Sa, vložka č. 1469/V

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Milan Brezina - predseda predstavenstva